Magister informatie

Gebruik het Magister logo aan de rechter zijde om Magister op te starten

Magister zal proberen te openen in een nieuwe pagina of nieuw tabblad.Het kan zijn dat uw computer 'pop-ups' blokkeert.

In dit geval is het ook mogelijk om Magister direct te benaderen op het ades http://alkwin.magister.netAlle cijfers en evt. leerlingobservaties zichtbaar maken

In het cijferscherm laat Magister standaard alleen de actieve periode zien.

Om terug te kunnen kijken in de vorige periode kan er in het cijferscherm geklikt worden op de tab "Weergave" aan de rechterkant.

Kies vervolgens bij `Cijfersoort` voor `Alle cijfers` en de resultaten uit de vorige periode(s) worden ook zichtbaar. Hiermee worden dan ook de leerlingobservaties uit alle periodes zichtbaar.