AK

Aanmelden op het Alkwin Kollege

Het aanmelden voor het eerste leerjaar op het Alkwin Kollege verloopt volgens onderstaande stappen:
(Leerlingen die in willen stromen in een ander jaar dan het eerste jaar kunnen contact opnemen met de school voor meer informatie en een inschrijfformulier van het Alkwin. Hiernaast moet bij deze zij-instroom het centraal aanmeldformulier (klik op deze link) ingevuld worden.)

  1. Wilt u aanmelden voor de VWO+, maak dan eerst met uw zoon/dochter de VWO+ checklist.
  2. U vult langs digitale weg het 'aanmeldformulier' in via de knop rechtsboven. Dit formulier ligt vervolgens ter ondertekening klaar bij de aanmelding op het Alkwin Kollege.
  3. Voor de inschrijving heeft u verder de volgende zaken nodig
    - Geldig paspoort of ID-bewijs van uw zoon/dochter
    - Adviesformulier van basisschool of ELKK-formulier van basisschool
    - Is er een psychologisch onderzoek gedaan (bijv. dyslexie, dyscalculie, ad(h)d), dan graag ook (een kopie van) het onderzoeksverslag én de officiële verklaring meebrengen.
  4. Heeft u behoefte aan een aanvullend aanmeld-gesprek, dan kunt u zich hiervoor inschrijven via de knop rechtsboven.

De inschrijfdagen voor het nieuwe 1e leerjaar zijn:
Ma 11 t/m vr 15 maart van 16.30 tot 17.45 uur