AK

Procedure na ophoging advies


Procedure na ophoging naar havo

Is het basisschooladvies door de basisschool opgehoogd naar minimaal een havo advies en wilt u uw zoon/dochter graag aanmelden op het Alkwin Kollege? We hebben nog ongeveer 9 plekken beschikbaar. De procedure staat hieronder beschreven.
(Leerlingen die willen instromen in hogere leerjaren doorlopen een andere aanmelding, zij kunnen contact opnemen met de school en vragen naar de afdelingsleider van de betreffende laag en vullen het formulier voor centrale aanmelding in, zie voorpagina.)

  1. U vult langs digitale weg het 'aanmeldformulier' in via de knop rechtsboven.
  2. Op 4 juni ontvangt u per mail bericht of de leerling geplaatst is op het Alkwin Kollege
  3. Na plaatsing ontvangt u informatie over de verdere procedure.

Heeft u vragen over de aanmelding na ophoging advies? Neem gerust contact op met a.backer@alkwin.nl , afdelingsleider leerjaar 1.


Procedure na ophoging naar havo/vwo of vwo

Is uw zoon/dochter al aangemeld op het Alkwin Kollege, is het basisschool advies opgehoogd en wilt u het 'niveau' van uw inschrijving wijzigen? Stuur dan een e-mail met uw verzoek naar info@alkwin.nl. Vermeld hierin duidelijk de naam van de leerling, wat het oude 'niveau' was en wat het nieuwe verzoek is.

Is het nieuwe advies vwo geworden, dan kunt u ervoor kiezen om in de havo/vwo te blijven, er is dan geen verdere actie nodig.
Kiest u voor de VWO+, dan is het verstandig eerst de VWO+ checklist te doorlopen vóór het wijzigen van de inschrijving. In de VWO+ groep zijn er nog 8 plaatsen beschikbaar voor leerlingen die al op het Alkwin zijn ingeschreven.

Heeft u vragen over de aanmelding na ophoging advies? Neem gerust contact op met a.backer@alkwin.nl , afdelingsleider leerjaar 1.